Disclaimer

In geen enkel geval kan de Gouw Verhuur BV aansprakelijk
gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de
levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze
website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals
foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve
productomschrijvingen, aanvaardt de Gouw Verhuur BV  daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.